Bilgi Güvenliği Politikası

Globalworld.com.tr BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Veri sorumlusu olarak Global World Gayrimenkul Pazarlama A.Ş. (bundan sonra Global World veya Veri Sorumlusu olarak anılacak) için müşterileri, çalışanları ve ilişki içinde olduğu diğer gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunması, büyük önem arz etmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması süreçleri için işbu Politika ve Global World bünyesindeki diğer yazılı politikalar ile yönetilen süreç ve hedeflenen gaye; müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurum çalışanlarının, dahil olduğumuz Global World çalışanlarının ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin hukuka uygun biçimde işlenmesi ve korunmasıdır.

Bu kapsamda, 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereğince kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için Global World tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Bilgi Güvenliği Politikası’nda bilgilerin işlenmesi süreçleri için Global World’ün benimsediği, aşağıda belirtilen temel prensipler uygulanmaktadır:

 • Firmamızın ve müşterilerinin bilgilerinin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamak,
 • Firmamız servislerinin sürekliliğini garanti altına almak için gerekli altyapıyı sağlamak,
 • Sahip olunan bilginin değerine uygun şekilde fiziki ve mantıksal güvenlik önlemleri almak,
 • Bilgiye erişimi kontrol etmek için, “bilmesi gereken” prensibine uygun olarak erişim hakları atamak ve yetkisiz erişimi engellemek,
 • Yazılım geliştirilirken güvenlik ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak,
 • Virüs gibi zararlı kodlara ve Firma dışından siber ortamda yapılabilecek saldırılara karşı bilgi varlıklarını korumak,
 • Bilgi güvenliği olaylarına karşı bir müdahale süreci geliştirmek,
 • Çalışanlarına bilgi güvenliği eğitimleri sağlamak ve bilgi güvenliği farkındalığını artırmak,
 • Yasa, yönetmeliklere uymak,
 • Paydaşların da Firmamız Bilgi Güvenliği Politikalarına uyumunu sağlamak,
 • Güvenli sistem mühendisliği prensiplerine uymak,

VERİ SORUMLUSU

Global World Gayrimenkul Pazarlama A. Ş.

Adres: Fevzi Çakmak Mah. Tevfik İleri Cad. No:66 K:4 D:6 Pendik - İstanbul / Türkiye

Pendik Vergi Dairesi

Telefon: 0216 212 51 15

Websitesi: http://www.globalworld.com.tr/

Kep Adresi: globalworld@hs03.kep.tr

 

Size nasıl yardımcı olabiliriz?